...
...
Giò chả Ngọc Yến
Nhà cung cấp
Giò chả Ngọc Yến
Danh mục Giò chả Ngọc Yến
Lọc theo
Mức giá

Tất cả sản phẩm

Có 11 kết quả được tìm thấy!

Giò Lụa Ước Lễ 1kg

149.000đ 199.000đ

Giò Bò Ước Lễ 1kg

246.000đ 320.000đ

Giò gà Ước Lễ 1kg

219.000đ 280.000đ

Giò Tai Ước Lễ 1kg

149.000đ 190.000đ

Chả Quế Ước Lễ 0.5kg

75.000đ 100.000đ

Chả Cốm Ước Lễ 1kg

120.000đ 150.000đ

Chả Cá Ước Lễ 1kg

139.000đ 180.000đ

Giò Bê Ước Lễ 1kg

245.000đ 290.000đ